Preview Mode Links will not work in preview mode

Nov 22, 2017

Skyttepodden besöker Göteborg och möter upp en begåvad Open-skytt som garanterat kommer konkurrera om SM & NM titel 2018.