Preview Mode Links will not work in preview mode

May 7, 2020

Skyttepodden svarar på frågor som inkommit från en förhoppningsvis trogen lyssnare. Vi pratar vettiga och ovettiga informationskällor för dynamiskt skytte samt om och när det är dags att börja handladda.


Jan 9, 2020

Soloavsnitt där jag ringer ut 2019 med egna reflektioner samt välkomnar 2020 genom att budgetera skytteåret, planera sin träning samt förbereda sig så gott det går.