Preview Mode Links will not work in preview mode

Jan 9, 2020

Soloavsnitt där jag ringer ut 2019 med egna reflektioner samt välkomnar 2020 genom att budgetera skytteåret, planera sin träning samt förbereda sig så gott det går.