Preview Mode Links will not work in preview mode

May 7, 2020

Skyttepodden svarar på frågor som inkommit från en förhoppningsvis trogen lyssnare. Vi pratar vettiga och ovettiga informationskällor för dynamiskt skytte samt om och när det är dags att börja handladda.