Preview Mode Links will not work in preview mode

Mar 2, 2022

Det är vapenvård på tapeten efter önskemål. Vi pratar livescoring som ligger Skyttepodden varmt om hjärtat samt hur mental begräsning kan vara det enda riktiga hindret i din utveckling.Jan 6, 2022

Detta är första av två delar, då avsnittet spann iväg lite längre än tänkt. Håll till godo! Vi snackar production, production optics, mål vs kornfokus samt vart man kan lägga störst fokus/resurser i sin träning.