Preview Mode Links will not work in preview mode

Jan 6, 2022

Detta är första av två delar, då avsnittet spann iväg lite längre än tänkt. Håll till godo! Vi snackar production, production optics, mål vs kornfokus samt vart man kan lägga störst fokus/resurser i sin träning.