Preview Mode Links will not work in preview mode

Sep 26, 2019

I detta avsnitt av Skyttepodden så pratar vi SM 2020, ESS, divisionsbyten, brandfacklornas frånvaro samt shotcalling.