Preview Mode Links will not work in preview mode

Jan 24, 2019

Ett helt vanligt lill-lördagssnack med Sven. Vi röjer skyddade personuppgifter (självklart inte) och delar med oss av våra tankar kring allt från 2018's höjdpunkter till spådomar rörande kommande mästerskapsresultat. Vi fick även med lite skönt tugg rörande Lilla Sportspegeln samt heta trådar på Facebook. Lyssna och döm!