Preview Mode Links will not work in preview mode

Feb 20, 2019

Ett soloavsnitt där jag på förfrågan delar med mig av lite enkel träningsfilosofi kring skyttet. Ganska basic men ack så effektivt.